Premija
 
 
Auto osiguranje
Životno osiguranje
Osiguranje imovine
Kasko osiguranje
Putno osiguranje
Osiguranje od nezgode
Osiguranje plovila
 
     
Životno osiguranje - tržište je konkurentnije
Životno osiguranje - tržište je konkurentnije

Za ukupno tržište osiguranja u RH može se reći da je dosta centralizirano s Croatiom, Eurohercom i Allianzom kao glavnim igračima. Izuzmemo li neživotna osiguranja što obuhvaća auto odgovornost, kasko, imovinu, nezgodu, putno osiguranje te ostala osiguranja, te promatramo li samo životna osiguranja dolazimo do drukčije slike:

Tržišni udio u segmentu osiguranja života
VIG grupa (Kvarner osiguranje) 18%
Croatia osiguranje 14%
Allianz osiguranje 14%
Merkur osiguranje 11%
Grawe osiguranje 10%
Basler osiguranje 9%
Agram 9%

Tako se na prvom mjestu nalazi VIG grupa (Kvarner, Helios, Cosmopolitan i Erste osiguranje) sa dominantnih 18%, a tek onda slijede Croatia i Allianz.
U narednim godinama kod životnog osiguranja očekuju se dinamični pomaci zbog vrlo niske penetracije osiguranja života koje je u usporedbi sa zemljama Zapadne Europe i nekoliko puta manja nego u Hrvatskoj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiguravajuća društva
Osiguravajuća društva
> Allianz osiguranje
> Basler osiguranje
> Croatia osiguranje
> Generali osiguranje
> Grawe osiguranje
> Kvarner VIG osiguranje
> Triglav osiguranje
Rječnik
Rječnik
> Osiguranik
> Osiguravatelj
> Ugovaratelj osiguranja
> Reosiguravatelj
> Aktuar
> Aktuarska matematika
> Amortizacija vrijednosnih papira
> Osiguranje na prvi rizik
> Osigurani slučaj
> Osiguranje
 
 
Osiguravajuća društva | Rječnik | Vijesti | O nama | Kontakti |Opći uvjeti korištenja | Pitanja i odgovori | mapa weba
Copyright @ 2011 Sva prava pridržana premija.net - najpovoljnije osiguranje